Tillgänglighet för alla

We provide accessibility solutions for many different types of buildings.

God tillgänglighet är viktigt för att du ska kunna gå vart du vill, när du vill.

Stepless levererar både standardlösningar och skräddarsydda produkter som är utformade för att ge användare med begränsad rörlighet en smidig och värdig tillgång till byggnader och transportmedel.

Läs mer om våra olika produkter

Invisible and discreet
bespoke platform lifts

Model C - Luxury Shop in Paris

Kontakta oss för mer information