Stepless ingenjör

Kompetent projektkonsult
för
fastighetsägare
och arkitekter

Fastighetsägare, arkitekter och alla andra som planerar byggnader och konstruktioner där betoningen ligger på god tillgänglighet måste ta hänsyn till många olika frågor och krav.

Vår specialprojektavdelning, med ingenjörer finns tillgängliga för att hjälpa och vägleda dig under alla faser av ditt projekt, från idé och projektering till slutligt genomförande.

Stepless tillvägagångssätt handlar aldrig om att ta en standardlösning och tvinga in den i ett visst projekt.  Även om projektet kanske fortfarande är på ritbordet behandlar vi med varje enskild kundförfrågan som ett unikt projekt. Vårt fokus är att erbjuda dig effektiva lösningar som är speciellt anpassade för de specifika projektkraven och som kan överföras direkt till de slutliga arkitektritningarna.

 

Det sparar tid och pengar för både arkitekten och fastighetsägaren, eliminerar risken för obehagliga överraskningar, och garanterar bästa möjliga resultat för alla inblandade.

Projektkonsultering kan omfatta:

  • Hjälp med projektplanering och projektbeskrivningar
  • Utarbetande av specifika förslag till Stepless skräddarsydda lyftplattformar
  • Deltagande i projektplanering, samordning och byggnadsmöten
  • Uppföljning på byggarbetsplatsen

Arbetar du på ett byggprojekt där våra tjänster inom projektkonsultering skulle vara användbara? Eller kommer du att ta dig an ett sådant projekt inom en snar framtid?

Ring oss på
+46 322 552 90


Eller fyll i formuläret nedan 

Hitta lösningarna för tillgänglighet i ditt projekt redan från början

 

Stepless fokuserar på att förbättra tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighetsförmåga,. Vi levererar ett brett sortiment av lyftplattformar, trapphissar och ramper som är speciellt utformade för att öka tillgängligheten.

Identifiera användarna
Fundera på användarnas situation och överväg vilka hjälpmedel som är som mest användbara.

Identifiera de specifika behoven
Se över hur mycket ledigt utrymme som finns och hur utrustningen ska användas. Ska lösningen installeras i en ny byggnad, eller är den en del av ett renoveringsprojekt eller en restaurering? Vill du ha eller behöver du en integrerad lösning som smälter in i omgivningen och den arkitektoniska miljön

Ta fram den lämpligaste lösningen
Tänk på den maximala lyftkapacitet som krävs, lyftens höjd och plattformens storlek.

Besluta om den bästa placeringen
Bestäm den lämpligaste placeringen för den typ av plattform eller lyft du behöver, och kontrollera att installationen inte kommer att störa andra aktiviteter i och runt byggnaden.

Design och konstruktion
Ska färg och material matcha andra delar av inredningen? Är det bättre med en öppen eller innesluten plattform? Finns det några andra speciella faktorer att ta hänsyn till? Ska installationen till exempel monteras i ett byggnadsminne eller en kulturmärkt byggnad?

Manövrering och hantering av installationen
Tänk över vilken typ av manöverpanel som behövs, och var den monteras bäst för de som ska använda den. Ska dörrarna öppnas manuellt eller automatiskt? 

Behövs ett larm?
Kontrollera om det finns krav eller önskemål om ett larm-/anropssystem?

Vill du att vi kontaktar dig ?

Fill i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Kontakta oss för mer information