stepless-category-platform lifts

Platformshissar

AIR Plattformshiss

Plattformshissar

En Stepless plattformshiss är ett alternativ till en vanlig hiss. Det som kännetecknar Stepless plattformshissarna är att de i regel kan installeras med begränsad ombyggnad.

Det innebär att endast några få ingrepp behövs för att installera en plattformslyft från Stepless i en befintlig byggnad. Installationen kräver inga speciella konstruktioner i taket på den översta nivån och flera av Stepless plattformshissar kan monteras direkt på golvet, utan att man behöver gräva en grop.

Det ska vara enkelt att välja en plattformshiss som tar hänsyn till individuella behov och önskemål. Därför finns det designmässiga valmöjligheter för alla Stepless-modeller, som gör att plattformslyften diskret smälter in i omgivningen.

Något för alla smaker

Bland valmöjligheterna hittar du olika plattformsstorlekar, olika typer av golvbeläggning, olika färger, olika utformningar och material.

Även när det gäller plattformshissar funktioner kan Stepless erbjuda den lösning som passar bäst för användarnas behov och byggnadens planlösning.

Plattformshissen är avsedd för nivåskillnader på upp till 13 meter och är ett ekonomiskt alternativ till vanliga hissar.

Stepless tillverkar plattformshissar i en rad olika modeller med en lyftkapacitet från 250 kg till 1 000 kg. Det finns modeller som kan installeras inomhus och utomhus.

Kontakta oss för mer information