Christiansborg Palace - Stepless platform lift model E

Om Stepless

Stepless är en del av Guldmann - och ett specialiserat varumärke med fokus på tillgänglighetslösningar.

Vi erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för att eliminera hinder och begränsad tillgänglighet på grund av nivåskillnader, så att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna få en enkel och värdig tillgång till alla typer av byggnader och transportmedel.

Det är ofta en rätt stor utmaning att förbättra tillgängligheten, särskilt i gamla eller kulturmärkta byggnader. Vi tillverkar därför diskreta och estetiskt tilltalande lösningar som ger god tillgänglighet utan att byggnadens visuella utseende eller arkitektoniska arv förstörs.

För mer information om Guldmann, företaget, produkterna, lediga jobb och mer:

Tillgänglighet för alla

Stepless-produkterna ger rullstolsanvändare, personer som har svårt att gå och andra som är beroende av förflyttning på hjul ett enklare och mer värdigt sätt att förflytta sig.

Produktsortimentet i Stepless innehåller ramper, standardlyftplattformar och skräddarsydda lyftplattformar.

Stepless-produkter kan installeras i eller utanför de flesta typer av byggnader, inklusive privata bostäder/lägenheter, offentliga byggnader, kyrkor, museer, butiker, hotell etc.

Skräddarsydda Stepless-lyftplattformar används oftast för kulturminnesmärkta byggnader, där de måste anpassas för att passa in i existerande bevarandevärda arkitektur- och byggnadsinslag.

Stepless är ett internationellt varumärke och majoriteten av produkterna tillverkas i våra egna fabriker.

Kontakta oss för mer information