Information om vår leveranssituation under Covid-19

Guldmann följer noga utvecklingen av den globala COVID-19-pandemin. Vi har vidtagit flera försiktighetsåtgärder för att säkerställa löpande drift, skydda anställdas hälsa och för att förhindra att viruset sprider sig i samhället.

Vår högsta prioritet är att skydda våra anställdas hälsa samt att säkerställa leveranser av våra produkter och tjänster. Vi ser till att våra riskanalyser är uppdaterade och att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra personalförsörjning, leveranser och montage.

Status för den svenska marknaden är att vi hittills levererar som normalt. Det gäller alla produktkategorier samt service- och installationstjänster. Om det uppstår akuta behov så är vi även redo att hantera dem.
Vi utvärderar kontinuerligt riskerna och vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera eventuell påverkan av våra leveranser till följd av Coronaviruset.

I utmanande tider som denna måste vi arbeta tillsammans och vidta åtgärder för att begränsa spridningen av viruset och därmed minimera effekterna för våra anställda, kunder och samhället i stort.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller önskar att vi planerar in besiktning och underhåll.

Kontakta oss för mer information

Cookiepolitik

Cookiepolitik