private-homes

Privatbostäder

Stepless EasyFold Pro-ramper har en enkel och lätt design som klarar tunga laster. Dessa ramper har en bred köryta och klarar av laster upp till 350 kg.

Privatbostäder

Stepless levererar många olika produkter som gör det möjligt för äldre människor, rullstolsanvändare och personer med nedsatt rörelseförmåga att fortsätta att bo i sina egna hem, även om de har flera nivåer eller våningar. Stepless produktsortiment omfattar tröskelramper och ramper för mindre nivåskillnader och lyftplattformar och trapphissar som är enkla att installera i privatbostäder.

Inga hinder

Produkter för private hem

Kontakta oss för mer information