private-homes

Privatbostäder

Privatbostäder

Stepless levererar många olika produkter som gör det möjligt för äldre människor, rullstolsanvändare och personer med nedsatt rörelseförmåga att fortsätta att bo i sina egna hem, även om de har flera nivåer eller våningar. Stepless produktsortiment omfattar tröskelramper och ramper för mindre nivåskillnader och lyftplattformar och trapphissar som är enkla att installera i privatbostäder.

Inga hinder

Produkter för private hem

Kontakta oss för mer information

Cookiepolitik

Cookiepolitik