puplic-transport

Kollektivtrafik

Stepless LP11 är en mobil lyftplattform

Kollektivtrafik

Under de senaste åren har man uppmärksammat problemen med tillgänglighet allt mer - och det med all rätt.

Det har blivit allt vanligare över hela världen med lagstiftningskrav om enkel tillgänglighet i kollektivtrafiken, och denna trend ser ut att fortsätta.

Stepless har därför utvecklat ett komplett utbud av lösningar - från enkla ramper och plattformshissar till mer komplexa inställningar - för att förbättra reseupplevelsen för personer med begränsad rörlighetsförmåga, personer som använder rullstol och personer med funktionsnedsättningar.

Ingen lämnas kvar

Produkter för kollektivtrafik 

Kontakta oss för mer information

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut ca 4 ggr per år och innehåller information om bla produkter, utbildningar och kundintervjuer.