puplic-transport

Kollektivtrafik

Stepless LP11 är en mobil lyftplattform

Kollektivtrafik

Under de senaste åren har man uppmärksammat problemen med tillgänglighet allt mer - och det med all rätt.

Det har blivit allt vanligare över hela världen med lagstiftningskrav om enkel tillgänglighet i kollektivtrafiken, och denna trend ser ut att fortsätta.

Stepless har därför utvecklat ett komplett utbud av lösningar - från enkla ramper och plattformshissar till mer komplexa inställningar - för att förbättra reseupplevelsen för personer med begränsad rörlighetsförmåga, personer som använder rullstol och personer med funktionsnedsättningar.

Ingen lämnas kvar

Produkter för kollektivtrafik 

Kontakta oss för mer information