stepless-solution-heritage-buildings

Byggnadsminnen och kulturmärkta byggnader

Notre dame cathedral

Byggnadsminnen
och kulturmärkta byggnader

Gamla eller kulturmärkta byggnader utgör ofta speciella utmaningar när det gäller att förbättra tillgänglighet. I sådana situationer erbjuder Stepless lösningar som är anpassade efter kundens behov och de specifika byggregler som gäller på platsen.

Målet här är att utforma estetiskt tilltalande lösningar som smälter sömlöst in i omgivningen.

Stepless har levererat lösningar av denna typ till ett stort antal byggnadsminnen och kulturmärkta byggnader, däribland Notre-Dame-katedralen och den franska senatsbyggnaden - Palais du Luxembourg - i Paris och Göteborgs rådhus (Gunnar Asplund, arkitekt) – Waldemarsudde m.fl.

Stepless lösning i
Notre Dame

Allt är möjligt

Produkter för historiskt värdefulla byggnader 

Kontakta oss för mer information