Exempel översikt

Stepless skapar tillgänglighet för
Nya Carlsbergsfonden

Nya Carlsbergsfonden har sin verksamhet i den gamla bryggargården på Brolæggerstræde där både J.C. Jacobsen och sonen Carl föddes och där Carlsbergs bryggeriset startade.

Hösten 2016 fick Stepless en förfrågan från ELGAARD Architecture som fått i uppdrag att bygga om och renovera Nya Carlsbergsfonden huvudkontor på Brolæggerstræde.

Uppdraget gällde att utforma en elegant och diskret lösning med en lyftplattform som matchade den historiska byggnaden och gårdsmiljön.

Utöver att skapa tillgänglighet för rörelsehindrade besökare till Nya Carlsbergsfondens kontor var syftet med lösningen framför allt att underlätta förflyttningen av skulpturer från gatuplan in i byggnaden.

Kontakta oss för mer information