Stepless

Om Stepless

Stepless er en avdeling under V. Guldmann A/S som har spesialisert seg på tilgjengelighet. Vi tilbyr et bredt spekter av tilgjengelighetsprodukter for private hjem og offentlige bygg. Produktene gjør livet enklere for brukere og omsorgspersoner og gjør at brukerne kan være så selvhjulpne som mulig.

Det er ofte en utfordring å bedre adkomstforholdene, spesielt i eldre og verneverdige bygg. Derfor tilbyr vi skreddersydde løfteplattformer som passer inn i det eksisterende miljøet.

Vi produserer mange forskjellige diskrete og estetiske løfteplattformer som kombinerer verdige adkomstforhold med et fint arkitektonisk uttrykk.
Det betyr at alle kan bruke samme inngang med verdighet og bevegelseshemmede trenger ikke henvises til bakinngangen.

For mer informasjon om Guldmann; selskap, produkter, ledige stillinger og mer:

Tilgang for alle

Stepless-produktene gir mennesker med gangvansker, rullestolbrukere og andre på hjul forbedret og verdig tilgang til omgivelsene.

Produktutvalget omfatter blant annet ramper, trappeheiser, standard løfteplattformer, spesialtilpassede løfteplattformer og små heiser.

Stepless-produktene kan installeres ved eller i de aller fleste bygninger; private boliger/leilighetskomplekser, offentlige bygg, kirker, butikker, hoteller mm.

De spesialtilpassede løfteplattformene brukes oftest til verneverdige bygninger, hvor de skal tilpasses eksisterende bevaringsverdig arkitektur.

Stepless er et internasjonalt merke, hvor de aller fleste produktene produseres i egne fabrikker.

Kontakt oss for mer informasjon