public-buildings

Offentlige og private bygg

Stepless

Offentlige og private bygg

Kan du forestille deg en verden full av hindringer?

En verden hvor du ikke lenger er mesteren selv, f.eks. hvilke offentlige bygg, butikker, restauranter, teatre etc. du selv kan gå inn i. Dette er hverdagen for mange bevegelseshemmede.

Stepless sitt brede produktspekter gir mange muligheter for å skape gode adkomstforhold i offentlige rom.

Hvor som helst

- Når som helst

Produkter til
offentlig tilgjengelige bygninger

Kontakt oss for mer informasjon