puplic-transport

Offentlig transport

Stepless

Offentlig transport

De siste årene har det blitt mer fokus på tilgjengelighet generelt. Lovkravene til tilgjengelighet i kollektivtrafikken øker over hele verden, og trenden vil fortsette de neste årene.

Derfor har Stepless utviklet en rekke ulike løsninger, alt fra enkle rampeløsninger og løfteplattformer til mer komplekse spesialløsninger, som alle har som mål å skape bedre forhold for reisende rullestolbrukere.

Ingen blir etterlatt

Produkter for
offentlig transport

Kontakt oss for mer informasjon