stepless-solution-heritage-buildings

Bevaringsverdige bygninger

Stepless

Verne- og bevaringsverdige bygninger

Eldre og/eller bevaringsverdige bygg kan ofte være utfordrende når adkomstforholdene skal forbedres. Stepless tilbyr derfor spesialtilpassede løsninger basert på kundens behov, omgivelsene og gjeldende byggeforskrifter. Målet er å skape estetiske løsninger i harmoni med omgivelsene.

Stepless har levert løsninger til mange verneverdige og verneverdige bygg som:

Eiffeltårnet, Paris
Notre Dame-katedralen, Paris
Det franske senatet, Paris
Christiansborg slott, Danmark
Den gamle by, Danmark
Ravensburg kirke, Tyskland
Og mange flere - bør din verneverdige bygning bli neste?

Stepless løsning
i Notre Dame Paris

Alt er mulig

Produkter for
verneverdige bygninger

Kontakt oss for mer informasjon