Cases oversikt

Stepless gir tilgjengelighet til Ny Carlsbergfondet

New Carlsberg Foundation holder til i det gamle bryggeriet i Brolæggerstræde, hvor både J. C. Jacobsen og sønnen Carl ble født og selve Carlsberg-bryggeriet startet.

Høsten 2016 mottok Stepless en henvendelse fra ELGAARD ​Architecture, som var ansvarlig for ombygging og renovering av New Carlsberg Foundations hovedkvarter i Brolæggerstræde.

Arkitektfirmaet ba Stepless om å utforme en elegant og diskret løsning med en løfteplattform som skulle gå i ett med den historiske bygningen og gårdsplassens omgivelser.

Kontakt oss for mer informasjon