Overzicht casestudies

Toegankelijkheid voor iedereen in Chanels concept store in Stockholm

Chanel was op zoek naar een plek om een concept store te openen in Stockholm. Toen de perfecte locatie in het hart van Stockholm werd gevonden, realiseerden de architecten en Chanel zich dat ze de toegankelijkheid moesten verbeteren, zodat iedereen
de winkel zou kunnen betreden. De eisen aan de oplossing waren dat deze onzichtbaar moest zijn wanneer hij niet in gebruik is, elegant en waardig op een manier die de winkel toegankelijk maakt voor rolstoelgebruikers en mensen met een beperkte mobiliteit. De gekozen oplossing was de Stepless SLP model E, een tilplatform die in de trap geïntegreerd werd, waardoor ruimte werd bespaard.

Het hele project is een nauwe samenwerking geweest tussen Chanel, de architect, het bouwbedrijf en Guldmann.
Omdat het tilplatform hydraulisch is, is het bijna geruisloos. De motor en de besturing bevinden zich in de kelder, dus het is niet te horen vanuit de winkel of wanneer de lift wordt gebruikt.

De oplossing is elegant en goed doordacht, het stelt mensen met beperkte mobiliteit veilig en gemakkelijk in staat om treden en niveauverschillen te overbruggen.